Shqip

«Henry Ford Health System» vepron në përputhje me ligjet e zbatueshme federale të të drejtave civile në fuqi dhe nuk diskriminon në bazë të racës, ngjyrës, origjinës kombëtare, moshës, aftësisë së kufizuar apo gjinisë. Kontaktoni ekipin e kujdesit shëndetësor nëse ju nevojitet një përkthyes. «Henry Ford Health System» ofron shërbime ndihme gjuhësore pa pagesë. Për pyetje ose informacione të tjera, dërgoni email në adresën [email protected]

Take the next step
Let us help you schedule an appointment.

Schedule Appointment Online

Please call 911 if you have an emergency or urgent medical question.

Already a Henry Ford patient?
For the best experience, existing Henry Ford patients can request and self-schedule appointments through Henry Ford MyChart.

Henry Ford Health System is committed to ensuring our Deaf or hard-of-hearing patients and visitors have equal access to all services. We provide the appropriate auxiliary aids and services, including qualified sign language interpreters, TTYs and other assistive listening devices, at no cost. To request assistance, call 313-916-1896 or email [email protected].

Schedule Appointment for