Shqip

«Henry Ford Health System» vepron në përputhje me ligjet e zbatueshme federale të të drejtave civile në fuqi dhe nuk diskriminon në bazë të racës, ngjyrës, origjinës kombëtare, moshës, aftësisë së kufizuar apo gjinisë. Kontaktoni ekipin e kujdesit shëndetësor nëse ju nevojitet një përkthyes. «Henry Ford Health System» ofron shërbime ndihme gjuhësore pa pagesë. Për pyetje ose informacione të tjera, dërgoni email në adresën CommunicationAccess@hfhs.org

Schedule Appointment Online

** Check with your insurance carrier for coverage limitations.

If you can't find a date/time that works for you please call the provider’s office. Not all appointment types at all locations are available online.

Henry Ford Health System is committed to ensuring our Deaf or hard-of-hearing patients and visitors have equal access to all services. We provide the appropriate auxiliary aids and services, including qualified sign language interpreters, TTYs and other assistive listening devices, at no cost. To request assistance, call 313-916-1896 or email CommunicationAccess@hfhs.org.

Schedule Appointment for