ܐܵܬܘܿܪܵܝܵܐ

ܣܘܼܣܬܝ݂ܡܵܐ ܕܚܘܼܠܡܵܢܵܐ ܕܗܹܢܪܝ݂ ܦ̮ܘܿܪܕ (Henry Ford Health System) ܒܸܫܠܵܡܵܐ ܝܠܹܗ ܠܩܵܢܘܿܢܹ̈ܐ ܠܚܝܼܡܹ̈ܐ ܕܙܸܕܩܹ̈ܐ ܡܕܝܼܢܵܝܹ̈ܐ ܦ̮ܹܕܪ̈ܵܠܵܝܹܐ ܘܠܹܐ ܡܲܬܸܒ݂ ܦܘܼܪܫܘܼܢܝܵܐ ܒܸܢܝܵܐ ܥܲܠ ܛܘܼܗܡܵܐ، ܪܲܢܓܵܐ، ܐܲܨܠܵܐ ܐܘܼܡܬܵܢܵܝܵܐ، ܥܘܼܡܪܵܐ، ܡܥܲܘܟܘܼܬܵܐ ܐܵܘ ܓܸܢܣܵܐ. ܡܲܕܥܘܿܢ ܩܵܐ ܝܲܗܠܵܐ ܕܡܲܣܲܡܬܵܐ ܕܒܵܠܵܐ ܠܚܘ݂ܠܡܵܢܵܐ ܐܹܢ ܣܢܝ݂ܩܹܐ ܝܬܘܿܢ ܠܚܲܕ ܡܬܲܪܓܡܵܢܵܐ. ܣܘܼܣܬܝ݂ܡܵܐ ܕܚܘܼܠܡܵܢܵܐ ܕܗܹܢܪܝ݂ ܦ̮ܘܿܪܕ ܟܹܐ ܡܲܩܪܸܒ݂ ܚܸܠܡܲܬܹ̈ܐ ܕܗܲܝܲܪܬܵܐ ܕܠܸܫܵܢܵܐ ܡܲܓܵܢܵܐܝ݂ܬ. ܐܹܢ ܐܝ݂ܬܠܵܘܟ݂ܘܿܢ ܒܘ݂ܩܵܪܹܐ ܐܵܘ ܣܢܝ݂ܩܹܐ ܝܬܘܿܢ ܠܡܲܘܕܥܵܢܘ݂ܬܵܐ ܙܵܘܕܵܢܬܵܐ، ܡܲܦܠܸܚܘ݂ܢ ܐܝ݂ܡܵܝܠ CommunicationAccess@hfhs.org