Polski

Henry Ford Health System zapewnia zgodność z obowiązującymi federalnymi prawami cywilnymi i nie dopuszcza się dyskryminacji ze względu na rasę, kolor skóry, pochodzenie narodowe, wiek, niepełnosprawność lub płeć. Należy powiadomić zespół ds. opieki zdrowotnej w razie konieczności skorzystania z usług tłumacza. Henry Ford Health System zapewnia bezpłatne usługi tłumaczeniowe. W przypadku pytań lub konieczności uzyskania dodatkowych informacji należy wysłać wiadomość e-mail na adres CommunicationAccess@hfhs.org.

Schedule Appointment Online

** Check with your insurance carrier for coverage limitations.

If you can't find a date/time that works for you please call the provider’s office. Not all appointment types at all locations are available online.

Henry Ford Health System is committed to ensuring our Deaf or hard-of-hearing patients and visitors have equal access to all services. We provide the appropriate auxiliary aids and services, including qualified sign language interpreters, TTYs and other assistive listening devices, at no cost. To request assistance, call 313-916-1896 or email CommunicationAccess@hfhs.org.

Schedule Appointment for