Polski

Henry Ford Health System zapewnia zgodność z obowiązującymi federalnymi prawami cywilnymi i nie dopuszcza się dyskryminacji ze względu na rasę, kolor skóry, pochodzenie narodowe, wiek, niepełnosprawność lub płeć. Należy powiadomić zespół ds. opieki zdrowotnej w razie konieczności skorzystania z usług tłumacza. Henry Ford Health System zapewnia bezpłatne usługi tłumaczeniowe. W przypadku pytań lub konieczności uzyskania dodatkowych informacji należy wysłać wiadomość e-mail na adres [email protected].

Take the next step
Let us help you schedule an appointment.

Schedule Appointment Online

Please call 911 if you have an emergency or urgent medical question.

Already a Henry Ford patient?
For the best experience, existing Henry Ford patients can request and self-schedule appointments through Henry Ford MyChart.

Henry Ford Health System is committed to ensuring our Deaf or hard-of-hearing patients and visitors have equal access to all services. We provide the appropriate auxiliary aids and services, including qualified sign language interpreters, TTYs and other assistive listening devices, at no cost. To request assistance, call 313-916-1896 or email [email protected].

Schedule Appointment for