Polski

Henry Ford Health zapewnia zgodność z obowiązującymi federalnymi prawami cywilnymi i nie dopuszcza się dyskryminacji ze względu na rasę, kolor skóry, pochodzenie narodowe, wiek, niepełnosprawność lub płeć. Należy powiadomić zespół ds. opieki zdrowotnej w razie konieczności skorzystania z usług tłumacza. Henry Ford Health zapewnia bezpłatne usługi tłumaczeniowe. W przypadku pytań lub konieczności uzyskania dodatkowych informacji należy wysłać wiadomość e-mail na adres CommunicationAccess@hfhs.org.

Take the next step

Let us help you schedule an appointment, call (800) 436-7936.

X

Cookie Consent

We use cookies to improve your web experience. By using this site, you agree to our Terms of Use. Read our Internet Privacy Statement to learn what information we collect and how we use it.

Accept All Cookies